Sînt neputincios

Sînt mai neputincios
decât în ziua naşterii mele
pentru că acum ştiu
ce nu-mi este îngăduit

sînt mai neputincios
şi cu multă şi mare teamă
pentru că acum
ştiu că va veni secerătorul

aşadar
pipăi drumul meu cu toiagul
Doamne cît de puternic eram
în ziua naşterii mele.