Sextus Empiricus

Sextus Empiricus
a plecat într-o zi din casa lui
să locuiască peste tot şi oriunde
ar creşte nestingherit spinul trufiei

El le-a spus oamenilor
să nu se teamă de copac
mai mult decît de frunză
pentru că amîndouă sunt egale

Însă cei mai mulţi dintre ei
nu l-au luat în seamă
continuînd să creadă despre copac
că este mai puternic decît frunza.