Ritual de iniţiere

Învins
nu de labirintul monstrului
ci sub povara trofeelor fără sens
ale laicităţii

singuratic
navigator în oglinzi depărtate
printre pereţii peşterilor
ca un ascet căutînd lumina

poetul
lînga catapeteasma veacului sau
sfîrtecat de cuvinte vane
la ultimul ritual de iniţiere.