Poţi rîde

Poţi rîde o clipă
te poţi cutremura
un carnaval
în incinta sacră a tribului

soarele
ca prototip al candelabrelor
şi o luntre minusculă
între mute ninsori nocturne

nimeni nu va fi
cruţat de acest sentiment
poţi rîde
o clipă te poţi cutremura.