Elegii și extaze, ed. Timpul, 2009

coperta_elegii_si_extazeUn murmur liturgic al inefabilului poetic, o hieratică plângere a fiinţării. […] Ce este, în fond, ceremonia scrisului pentru acest “suav cîntăreţ / biruit / într-o bună zi / de iarba câmpiei”? Poate numai o fărâmă de suflet, înzidită în credinţa că biruitor poţi fi “doar învăţând / zborul pe sub pământ”!

Valeriu Stancu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *