Cărți și autori, ed. Pim, Iași, 2017

„Victor Teișanu recitește aceste cărți ca pe niște lucruri noi, necunoscute, angajându-se temeinic și cu serioasă acribie în cercetarea și relevarea lor. […] Despre fiecare autor sau carte el scoate la lumină formula cea mai potrivită, ca un fel de diagnoză precisă, folosind pentru asta un lexic foarte flexibil și bogat în nuanțe și probând iar și iar faptul că cel ce citește și povestește aici cărțile altora este el însuși un scriitor.”

Lucia Olaru Nenati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *