Răstignire

În odaia sa
poetul este aşezat pe cruce
litere silabe şi diftongi
pironindu-i cele două palme

tot astfel şi la picioare
tălpile găurite cu piroane
fac să curgă în pămînt
sîngele verbelor şi substantivelor

martiriul continuă
pîna mult după miezul nopţii
cînd crucea şi cele patru piroane
devin literatură existenţialistă.

Roagă-te pentru mine

Roagă-te pentru mine
acolo pe nisipul roşu al pustiei
Ierusalime, Ierusalime
am coborât la gura peşterii tale

spală-mă cu lacrimi
şi ca isopul mă voi curăţa
Ierusalime, Ierusalime
am coborît la gura peşterii tale

nimeni nu vede
nimbul însîngeratului creştet
roagă-te pentru mine
acolo pe nisipul roşu al pustiei.

Sextus Empiricus

Sextus Empiricus
a plecat într-o zi din casa lui
să locuiască peste tot şi oriunde
ar creşte nestingherit spinul trufiei

El le-a spus oamenilor
să nu se teamă de copac
mai mult decît de frunză
pentru că amîndouă sunt egale

Însă cei mai mulţi dintre ei
nu l-au luat în seamă
continuînd să creadă despre copac
că este mai puternic decît frunza.