Cărți și autori, ed. Pim, Iași, 2017

„Victor Teișanu recitește aceste cărți ca pe niște lucruri noi, necunoscute, angajându-se temeinic și cu serioasă acribie în cercetarea și relevarea lor. […] Despre fiecare autor sau carte el scoate la lumină formula cea mai potrivită, ca un fel de diagnoză precisă, folosind pentru asta un lexic foarte flexibil și bogat în nuanțe și probând iar și iar faptul că cel ce citește și povestește aici cărțile altora este el însuși un scriitor.”

Lucia Olaru Nenati

Dicționar teologic-istoric bisericesc, ed. Quadrat, 2016

Timpul dintre cuvinte„Actualul dicționar […] poate deveni, pentru oricine trăiește în spațiul cultural românesc, un mijloc rapid de informare și creștere spirituală. Un instrument necesar studenților teologi, profesorilor de religie, preoților și celorlalți slujitori ai Bisericii, publicului larg și, mai ales, tinerilor, poate cei mai expuși fenomenului alienării și secularizării care bântuie lumea de azi.”

Victor Teișanu

Timpul dintre cuvinte, ed. TipoMoldova, 2015

Timpul dintre cuvinteVictor Teişanu scrie o poezie de idei. E ca şi cum un filozof s-ar juca de-a mijoarca şi ar ghici după care pom sau piatră se ascunde ideea. O relevanţă a sinelui, o fuziune a contrariilor, o antiteză între unul şi multiplu, neantul trăit în doi, tăcerea care face ideea să fie lume, toate trecute prin imaginaţia copilului-poet: acesta e poezia lui Victor Teişanu.

Acad. Nicolae Dabija

Coincidențe

Poezia
există și singură
cu ștreangul său aurit
în jurul gîtului

din capătul străzii
ea zărește
nume de lucruri noi
vieți ca apele limpezi

și poate
și inima bate singură
interzicîndu-ne
să murim împreună.

Un semn

Semne
cu miile peste tot
ca un obraz
brăzdat de cicatrici

și fiindcă
nu poți să treci
te oprești din drum
căutîndu-le tîlcul

apoi
înfrînt de osteneală
afli doar
că și tu ești un semn.

Arta lecturii

Nu căuta
chei potrivite
doar pipăirea literelor
cu vîrful sufletului

să citești poezia
în întuneric
contînd
pe lumina sa interioară

precum
ceasul fosforescent
ticăind direct
pe suprafața unui fulg.

Moartea păsării

O torță
muiată
în albia suculentă
a văzduhului

ochii
ca două proiectile
explodând
deasupra norilor

atâta indiferență
când cade
încât se aud
bucăți de cer zdrobindu-se.

Poeți botoșăneni de azi, ed. Axa, 2014

de aziNu este un critic literar de profesie, ci unul de vocație. […] Faptul că autorul acestei necesare cărți pentru profilarea unei vieți literare cu vădite urme în geografia locului i-a avut în atenție pe toți cei care au trăit, trăiesc, au scris și scriu aici arată din partea acestuia o generozitate analitică echidistantă, indiferent de animozități, preferințe, părtiniri sau ignorări voite.

Gellu Dorian

Călătorie în cerc, ed. Dacia XXI, 2011

Calatorie in cercUn talent şlefuit cu asiduitatea giuvaergiului; totul ar trebui să fie perfect, poate de aceea spaţiul iubirii la Victor Teişanu se configurează într-o sferă simbolică unde timpul trăirii cu al absenţei se întrepătrund… Cu predispoziţii intelectuale de excepţie, autorul realizează un matur exerciţiu iniţiatic de înţelegere a limitelor propriilor libertăţi.

Dumitru Țiganiuc

Mizez pe tăcere, ed. Limes, 2011

coperta_mizez_pe_tacerePoemele lui Victor Teișanu sunt tripticuri care generează un abil joc de imagini. Contrastante, potențându-se una pe cealaltă, decurgând una din alta, niciodată aleatorii, acestea reușesc să stârnească un dialog care se va prelungi în conștiința cititorului. Iată cum poezia devine leac împotriva singurătății! Emoționantă, vie, tulburătoare carte…

Mircea Petean

Elegii și extaze, ed. Timpul, 2009

coperta_elegii_si_extazeUn murmur liturgic al inefabilului poetic, o hieratică plângere a fiinţării. […] Ce este, în fond, ceremonia scrisului pentru acest “suav cîntăreţ / biruit / într-o bună zi / de iarba câmpiei”? Poate numai o fărâmă de suflet, înzidită în credinţa că biruitor poţi fi “doar învăţând / zborul pe sub pământ”!

Valeriu Stancu

Arta îndoielii, ed. Timpul, 2008

coperta_arta_indoieliiArta îndoielii, în cunoscuta manieră stilistică marca Victor Teişanu, îşi menţine viziunea ironică, de această data mult mai estompată, cu un mai puternic accent sapiental, conştient că poeţii sunt printre ultimii păstrători ai Tainei. […] Conectat, cum simplu recunoaşte, la istorie, Victor Teişanu are forţa lirică a singuraticului, încât fiecare poem, fiecare carte este o nouă victorie în contra neantului.

Cassian Maria Spiridon

Fulgul și umbra, ed. Timpul, 2008

coperta_fulgul_si_umbraVictor Teişanu a inventat o ştiinţă auxiliară, ştiinţa poezească, e drept, una doar pentru câţiva iniţiaţi. Ghemuit în chilia frunzei, pe poet îl tulbură lipsa mijloacelor de transport la furnici. Autoscopic, elegiac, ironic şi autoironic, plonjând într-o detaşare hrănită cu hălci din sufletul iubitei, Victor Teişanu este memorabil şi parabolic în numeroase poeme. Ceremoniile de iarnă afirmă un talent în deplinătatea maturităţii sale.

Cassian Maria Spiridon

Ceremonii de iarnă, ed. Timpul, 2007

coperta_ceremonii_de_iarnaVictor Teişanu a inventat o ştiinţă auxiliară, ştiinţa poezească, e drept, una doar pentru câţiva iniţiaţi. Ghemuit în chilia frunzei, pe poet îl tulbură lipsa mijloacelor de transport la furnici. Autoscopic, elegiac, ironic şi autoironic, plonjând într-o detaşare hrănită cu hălci din sufletul iubitei, Victor Teişanu este memorabil şi parabolic în numeroase poeme. Ceremoniile de iarnă afirmă un talent în deplinătatea maturităţii sale.

Cassian Maria Spiridon